Mokslinio tyrimo apie ekranų poveikį rezultatų pristatymo įrašas

Vaizdo įrašas.


Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto ir Medicinos fakulteto mokslininkų komanda pristatė dvejus metus vykdyto tyrimo „Ilgalaikis ekranų poveikis vaikų fizinei ir psichikos sveikatai“ rezultatus. Projekte dalyvavo daugiau kaip 800 Lietuvos šeimų, auginančių 2-14 metų vaikus.


Tyrimu buvo siekiama visapusiškai ir patikimais metodais įvertinti informacinių technologijų naudojimo trukmės bei pobūdžio (koks būtent ekraną turintis prietaisas, koks informacijos turinys, ar naudojamasi prisijungus internete ir pan.) reikšmę 2-14 metų vaikų fizinei bei psichikos sveikatai bei parengti rekomendacijas apie naudojimosi informacinėmis technologijomis poveikį vaikų sveikatai bei pasiūlyti sveikatos sutrikimų prevencijos ir žalos mažinimo priemones.


Tyrimo rezultatų pristatymo renginys, spustelėkite čia.

Visų mokslininkų pristatymus rasite čia.

Renginio transliacijos epizodas. Pristato gyd. Lina Lisauskienė: